all rooms


all rooms
ห้องพักบ้านดอน
ที่พัก
เตียงนอน
ห้องนอน
นางแอ่นอินน์

ห้องพัก


ห้องพักทั้งหมดของเรามี 4 ห้อง ทุกห้องได้รับการตกแต่งที่แตกต่างกัน เพื่อความเพลิดเพลินและสร้างความไม่ซ้ำจำเจหรือน่าเบื่อเพื่อแขกของเรา
ห้องพักออกแบบด้วยความตั้งใจ ให้การสื่ออารมณ์แห่งสีที่แตกต่างกัน เราออกแบบด้วยความอยากให้สีนั้นสื่อความหมายบางอย่าง มีความอ่อนโยนและความเร้าใจอยู่ในนั้น ส่วนพลังแห่งสีนั้นสื่ออะไร ให้อารมณ์และบอกอะไรเราบ้าง ตามไปอ่านบทความและรายละเอียดทั้งหมดได้ที่หน้าห้องพักแต่ละห้อง